0
Cây đậu tương - một cây thực phẩm vừa dễ trồng lại vừa có hiệu quả kinh tế cao. Sản phẩm của cây đậu tương được sử dụng hết sức đa dạng như sử dụng trực tiếp bằng hạt thô hoặc qua chế biến ép thành dầu, làm bánh kẹo, đậu phụ, sữa, nước giải khát, nước chấm... đáp ứng nhu cầu tăng thêm chất đạm trong cơ cấu bữa ăn hàng ngày của nhân dân và tham gia xuất khẩu; không những thế cây đậu tương còn có tác dụng cải tạo đất tăng năng suất cây trồng khác....
  Cuốn tài liệu sau đây giới thiệu với các bạn về "Cây đậu tương - Kỹ thuật trồng và chế biến sản phẩm". Tài liệu trình bày các phần cơ bản sau:
Giá trị kinh tế của cây đậu tương
Tình hình sản xuất và tiêu thụ đậu tương trên thế giới và trong nước ta
1. Kỹ thuật trồng đậu tương
1.1. Cơ sở sinh vật học của cây đậu tương
1.1.1. Đặc tính thực vật của cây đậu tương
1.1.2. Các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây đậu tương
1.1.3. Các yêu cầu về sinh lý - sinh thái của cây đậu tương
1.2. Kỹ thuật trồng đậu tương
1.2.1. Giống
1.2.2. Chọn đất và kỹ thuật làm đất
1.2.3. Chế độ luân canh, xen canh gối vụ
1.2.4. Thời vụ gieo hạt
1.2.5. Phân bón
1.2.6. Cách gieo - mật độ - khoảng cách
1.2.7. Chăm sóc
2. Chế biến sản phẩm đậu tương
2.1. Tương
2.2. Đậu phụ
2.3. Chao
2.4. Bột đậu nành (bột đậu tương)
2.5. Nước bột đậu nành (nước bột đậu tương)
2.6. Bánh đậu nành (bánh đậu tương)
2.7. Bánh kẹp đậu nành (đậu tương)
2.8. Tào hủ hoa nước đường
2.9. Tào phở
2.10. Sữa đậu nành
2.11. Sữa chua đậu nành
2.12. Sữa chua đậu nành có đường
2.13. Làm giá đậu tương
2.14. Đậu tương luộc
Bìa tài liệu "Cây đậu tương - kỹ thuật trồng và chế biến sản phẩm"
Bìa tài liệu "Cây đậu tương - kỹ thuật trồng và chế biến sản phẩm"

Đăng nhận xét Blogger

 
Top